Легенда: Наследие Драконов – бесплатная ролевая онлайн играO ochronie danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI GIER MY.COM

Ostatnia aktualizacja: 01 sierpnia 2019 roku

1. Kim jesteśmy

1.1. Jesteśmy MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED z siedzibą pod adresem 28 Октовриу, 365 Вашиотис Сифронт, biuro 402 Neapoli, 3107, Limassol, Cypr.

1.2. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, kiedy korzystasz z produktów i usług („Usługi”) mobilnych, online i do pobrania, oferowanych przez MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED i spółki zależne na stronie warofdragons.pl oraz udostępnianych Ci opcji w związku z wykorzystaniem przez nas Twoich danych osobowych (Polityka prywatności).
Z niniejszą Politykę prywatności należy zapoznać się równolegle i w uzupełnieniu do naszych Warunków umowy na stronie warofdragons.pl (Warunki umowy).
W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między niniejszą Polityką prywatności a Warunkami umowy niniejsza Polityka prywatności będzie miała moc obowiązującą.

2. Niniejsza Polityka prywatności

2.1. Udostępniając Ci Usługi i działając rozsądnie i w dobrej wierze, wychodzimy z założenia, że:
(a) jesteś w pełni uprawniony/a do rejestracji i korzystania z Usług;
(b) podajesz nam zgodne z prawdą informacje o sobie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług;
(c) jesteś świadomy/a, że zamieszczając swoje dane osobowe, wyraźnie podajesz je do wiadomości publicznej, co oznacza, że owe informacje mogą stać się dostępne dla pozostałych użytkowników Strony i internetu oraz zostać przez nich skopiowane i rozpowszechnione;
(d) jesteś świadomy/a, że niektóre rodzaje informacji, podane przez Ciebie pozostałym użytkownikom Usług, nie mogą zostać usunięte przez Ciebie lub nas;
(e) zapoznałaś lub zapoznałeś się i akceptujesz niniejszą Politykę prywatności.

2.2. Nie sprawdzamy otrzymanych od Ciebie informacji o użytkowniku, chyba że jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie.

2.3. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do użytkowników zamieszkałych w Unii Europejskiej. Jeśli nie jesteś użytkownikiem zamieszkałym w Unii Europejskiej, zapoznaj się z Polityką prywatności, obowiązującą w odpowiedniej jurysdykcji.

3. Informacje, które o Tobie zbieramy

3.1. Celem realizacji umowy pomiędzy Tobą a nami oraz umożliwienia Ci korzystania z Usług, będziemy ulepszać, rozwijać i rozszerzać o nowe funkcje nasze Usługi, jak również zwiększać funkcjonalność dostępnych Usług. Aby osiągnąć te cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi będziemy zbierać, przechowywać, łączyć, organizować, ekstrahować, porównywać, wykorzystywać i uzupełniać Twoje dane (co nazywamy dalej „przetwarzaniem”). Będziemy również otrzymywać i przekazywać te dane oraz nasze automatycznie przetwarzane analizy owych danych naszym filiom i partnerom, jak wyszczególniono w tabeli poniżej oraz w 4 punkcie niniejszej Polityki prywatności.

3.2. Kiedy korzystasz z naszych Usług, wyjaśniamy bardziej szczegółowo, dlaczego zbieramy i przetwarzamy informacje jak również przywołujemy poniżej podstawy prawne.

 

Zbierane informacje

Cel

Podstawa prawna

1

Dane podawane w celu rejestracji w Usługach, w tym adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego

Informacje te wykorzystujemy do zarządzania usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika.
Dane te wykorzystujemy celem wywiązania się z naszych zobowiązań wobec Ciebie w ramach Usług (np. w przypadkach, gdy domagasz się przywrócenia konta).
Więcej informacji znajdziesz w punkcie 8.3 niniejszej Polityki prywatności.
Informacje te wykorzystujemy również w celu dostarczania Ci aktualizacji i informacji na temat produktów i usług naszych oraz wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące.

Uzasadnione interesy

Realizacja naszej umowy

2

W razie potrzeby kopię Twojego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu z imieniem, nazwiskiem, zdjęciem, numerem głównego dokumentu tożsamości Twojego lub Twojego przedstawiciela prawnego, dane dotyczące płatności i inne dodatkowe informacje, które możesz nam przekazać, w tym za pośrednictwem naszego działu pomocy.
O ile uznamy to za uzasadnione, możemy podjąć dodatkowe kroki weryfikacyjne celem weryfikacji Twojego konta.

Wykorzystujemy te dane w celu identyfikacji Użytkownika, weryfikacji Twojego konta oraz zapobiegania nadużyciom i naruszeniom praw Twoich lub osób trzecich.
Informacje te wykorzystujemy na przykład w celu stwierdzenia Twojej tożsamości, kiedy utracisz swe dane uwierzytelniających i będziesz chciał/a odzyskać dostęp do konta.

Uzasadnione interesy

3

Dodatkowe dane podajesz, edytując swój profil lub na stronie poświęconej Usługom, poprzez podanie imienia i nazwiska, nicku, płci, daty urodzenia, obrazu awatara i preferencji językowych.

Informacje te wykorzystujemy w celu świadczenia naszych Usług na rzecz Użytkownika, zarządzania Usługami oraz jako dodatkowe informacje służące do weryfikacji konta Użytkownika, co ma zapobiec nadużyciom i naruszeniom praw Twoich lub innych osób.
Informacje te wykorzystujemy również w celu dostarczania Ci aktualizacji i informacji na temat produktów i usług naszych oraz wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące.
Wykorzystujemy te informacje w celu dopasowania i ulepszenia reklam prezentowanych na Stronie oraz oceny ich skuteczności.

Uzasadnione interesy

Realizacja naszej umowy

4

Dodatkowe dane, uzyskane podczas korzystania przez Ciebie z Usług, w tym informacje dotyczące urządzeń technicznych, interakcji technicznej z Usługami, takie jak adres IP, godz. rejestracji w Usługach, numery identyfikacyjne urządzeń, ustawienia kraju i języka, model używanego urządzenia i systemu operacyjnego, zainstalowane aplikacje, rodzaj przeglądarki, Twój dostawca Internetu i/lub operator sieci telefonicznej, rodzaj sieci, rozdzielczość ekranu, rozmiar pamięci RAM oraz sposób przeglądania stron.

Wykorzystujemy Twoje dane do wewnętrznego wglądu w celu ciągłego ulepszania zawartości naszych Usług i stron internetowych, optymalizacji Twoich doznań, zrozumienia błędów, na jakie natknąłeś/natknęłaś się podczas korzystania z Usług, powiadamiania Cię o zmianach w Usługach oraz personalizacji korzystania z naszych Usług.
Wykorzystujemy te informacje w celu dopasowania i ulepszenia reklam prezentowanych na Stronie oraz oceny ich skuteczności.

Uzasadnione interesy

5

Informacje te są uzyskiwane automatycznie w czasie dostępu do Usług za pomocą plików cookie.

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, która określa rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookie oraz wyjaśnia powody ich stosowania. 
Wykorzystujemy te informacje w celu dopasowania i ulepszenia reklam prezentowanych na Stronie oraz oceny ich skuteczności.

Wyrażenie zgody

6

Informacje te są przez Ciebie produkowane podczas korzystania z Usług (w tym informacje zamieszczane na forach i/lub czatach gier). W zależności od miejsca publikacji (czat lub forum) informacje te mogą być dostępne dla niektórych lub wszystkich użytkowników naszych Usług.

Informacje te wykorzystujemy do zarządzania Usługami, w tym świadczonymi na rzecz Użytkownika.

Uzasadnione interesy obejmują między innymi przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Ciebie wyraźnie podane do wiadomości publicznej
 
Realizacja naszej umowy

7

Informacje te są przez Ciebie produkowane podczas wysyłania zapytań do działu pomocy naszych Usług.

Informacje te wykorzystujemy w celu weryfikacji Twojej tożsamości i odpowiedzi na Twoje zapytanie.
Możemy również wykorzystać te dane w celu rozpatrzenia wszelkich reklamacji w Twoim imieniu i zapewnienia Ci bardziej skutecznej usługi.

Uzasadnione interesy

Realizacja naszej umowy

8

Informacje te powstają wskutek zachowań Użytkownika podczas korzystania z Usług (w tym działania i osiągnięcia w grze, żetony). Informacje te mogą być dostępne dla pozostałych użytkowników naszych Usług  (np. w tablicach wyników).

Informacje te wykorzystujemy do zarządzania Usługami, w tym świadczonymi na rzecz Użytkownika.
Możemy też wykorzystać owe informacje celem dopasowania i ulepszenia prezentowanych Użytkownikowi reklam oraz oceny ich skuteczności.

Uzasadnione interesy

9

Informacje te uzyskiwane są o Tobie wskutek działań innych użytkowników Usług (w szczególności informacje zamieszczane na czatach i forach przez innych użytkowników).

Informacje te wykorzystujemy do zarządzania Usługami, w tym świadczonymi na rzecz Użytkownika.

Uzasadnione interesy

10

Dane zbierane za pośrednictwem stron trzecich, w tym Twoje identyfikatory użytkownika w serwisach społecznościowych, sklepach z aplikacjami, nick, lista e-maili i  znajomych, podczas rejestracji w naszych Usługach z pomocą kont w serwisach społecznościowych lub sklepach aplikacji i/lub połączenia konta społecznościowego z naszymi Usługami.

Informacje te wykorzystujemy do zarządzania usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika.
Informacje te wykorzystujemy do określonych funkcji społecznych naszych Usług, na przykład w celu pokazania Ci, którzy z Twoich znajomych grają w tę samą grę co Ty.
Informacje te wykorzystujemy również w celu dostarczania Ci aktualizacji i informacji na temat produktów i usług naszych oraz wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące.

Uzasadnione interesy

Realizacja naszej umowy

3.3. Nasze uzasadnione interesy obejmują (1) podtrzymywanie i zarządzanie Usługami; (2) świadczenie Usług na rzecz użytkownika; (3) ulepszanie zawartości Usług i stron internetowych; (4) przetwarzanie danych, które zostały wyraźnie podane do wiadomości publicznej przez Użytkownika; (5) zapewnienie adekwatnej ochrony Twojego konta; oraz (6) przestrzeganie wszelkich zobowiązań umownych, prawnych lub regulacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

3.4. W ramach pielęgnacji i zarządzania Usługami wykorzystujemy owe informacje do analizy aktywności użytkowników i zapobiegania naruszaniu regulaminu i warunków korzystania z Usług.

3.5. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeśli wymagają tego organy ścigania lub władze nadzorujące, organ lub agencja lub w obronie lub dochodzeniu roszczeń prawnych.
Nie będziemy usuwać danych osobowych, jeśli są one istotne dla dochodzenia lub sporu.
Będą one przechowywane do czasu całkowitego wyjaśnienia tych kwestii i/lub w terminie wymaganym i/lub dopuszczalnym przez obowiązujące/odpowiednie przepisy prawne.

3.6. Możesz wycofać swoje zezwolenie na przesyłanie Ci informacji marketingowych poprzez zmianę ustawień prywatności konta.
Opcję rezygnacji z subskrypcji będzie również zawierał każdy wysyłany do Ciebie przez nas lub naszych wybranych partnerów SMS lub e-mail.

3.7. Prosimy zwrócić uwagę, że jeśli nie życzysz sobie, abyśmy przetwarzali poufne i szczególne rodzaje danych na Twój temat (w tym dane dotyczące stanu zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego i orientacji seksualnej), zadbaj o to, aby nie zamieszczać tych informacji ani nie udostępniać ich na Stronie.
Po podaniu dane te będą dostępne dla innych użytkowników strony, a usunięcie ich stanie się dla nas trudne.

3.8. Pamiętaj, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub nieprzekazania danych wymaganych do utrzymywania i zarządzania Usługami, dostęp do Usług lub rejestracja na stronach internetowych może okazać się niemożliwa.

3.9. O ile zechcemy przetwarzać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Polityce prywatności, przed rozpoczęciem przetwarzania udostępnimy Ci szczegółowe informacje na ten temat.

4. Udostępnianie danych

4.1. Twoja nazwa użytkownika może być dostępna dla wszystkich użytkowników Usług. Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Pamiętaj, że zamieszczając swoje dane osobowe, wyraźnie podajesz te informacje do wiadomości publicznej i mogą one stać się dostępne dla innych użytkowników Serwisu i sieci, zostać przez nich skopiowane i/lub rozpowszechnione. O ile prześlesz te dane innym użytkownikom, nie będziesz w stanie ich usunąć.

4.2. Możemy udostępniać Twoje dane naszym filiom. Czasami może zaistnieć konieczność udostępnienia Twoich danych osobom trzecim celem świadczenia Tobie Usług lub zarządzania Usługami, na przykład w przypadku jeśli postanowisz udostępnić swoje dane innym platformom mediów społecznościowych. 

4.3. Możemy również udostępniać Twoje dane kontrahentom zewnętrznym i deweloperom aplikacji, pod warunkiem, że te osoby trzecie przyjmą na siebie obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do Twoich danych osobowych, zbieranych podczas korzystania z oferowanych przez nie aplikacji.  Deweloperzy wykorzystują przekazane im informacje, aby zapewnić Ci dodatkowe usługi. Dane będą udostępniane tym deweloperom wyłącznie za Twoją zgodą. Możesz upoważnić deweloperów do dostępu do Twoich informacji za pośrednictwem naszych produktów.

4.4. Nasz system zarządzania reklamą i rekomendacji został zaprojektowany w taki sposób, aby informacje o Użytkowniku nie były bezpośrednio udostępniane reklamodawcom zewnętrznym. Reklamodawca lub twórca rekomendacji może zdecydować się na kierowanie reklam do grup użytkowników spełniających kryteria takie jak wiek, płeć lub lokalizacja, lub do grup docelowych według typu, np. samochodów lub mody. Jeśli należysz do jednej z grup docelowych, otrzymasz reklamę lub rekomendację.

4.5. Reklamodawca lub twórca rekomendacji może również zdecydować się na przesłanie do naszego systemu listy e-maili, numerów telefonów i tożsamości, abyśmy (przy czym nie reklamodawca lub twórca rekomendacji) mogli sprawdzić, czy nie pojawili się pasujący użytkownicy.  Będą mieli wgląd do liczby pasujących użytkowników, lecz nie samych użytkowników.

4.6. W przypadku Twojego udziału w turniejach publicznych możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych organom podatkowym. Możemy również publikować dane użytkownika w ramach tabel wyników turniejów na naszych i innych stronach internetowych.

4.7. MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED, kontrahentom zewnętrznym lub wybrani partnerzy, wykorzystujący własne serwery, mogą za naszą zgodą pokazywać Ci reklamy.

5. Ustawienia prywatności

5.1. Usługi mogą zawierać linki do stron obsługiwanych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę Twoich danych, jeśli skorzystasz z tych linków lub usług osób trzecich oraz zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych strony trzeciej, która będzie zarządzać Twoimi prywatnymi danymi.

5.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich, które wskutek korzystania przez Ciebie z sieci lub Usług uzyskują dostęp do informacji o Tobie zgodnie z wybranym przez Ciebie poziomem poufności.

5.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji, które ze względu na charakter Usług są dostępne dla każdego internauty. Prosimy o odpowiedzialne podejście do zakresu informacji zamieszczanych na Stronie.

6. Transfery międzynarodowe

6.1. Możemy przekazywać i przechowywać na naszych serwerach lub bazach danych niektóre Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym w Rosji.

6.2. W krajach, do których przekazujemy Twoje dane, mogą obowiązywać inne przepisy prawne o ochronie danych niż przepisy prawne obowiązujące w Twojej jurysdykcji. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa cybernetycznego i/lub wprowadzamy standardowe klauzule umowne (np. klauzule wzorcowe, umowa o przetwarzaniu danych/uzupełnienie), aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych.

7. Okresy przechowywania danych

7.1. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane, w zależności od podstawy prawnej, dla której dane te zostały uzyskane i/lub od tego, czy dodatkowe zobowiązania prawne/regulacyjne upoważniają nas do przechowywania Twoich danych osobowych przez okres, który jest wymagany i/lub dozwolony przez obowiązujące/odpowiednie prawo. 

7.2. Możesz usunąć swoje dane osobowe, usuwając je z konta; alternatywnie możesz usunąć swoje konto.

7.3. Twoje konto lub zamieszczone przez Ciebie informacje możemy usunąć zgodnie z Warunkami umowy.

8. Twoje prawa

8.1. Masz następujące prawa, w określonych okolicznościach, w odniesieniu do swoich danych osobowych:
(a) Prawo do dostępu do swoich danych osobowych
(b) Prawo do sprostowania danych osobowych: możesz zażądać aktualizacji, zablokowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile są one niekompletne, nieaktualne, nieprawidłowe, uzyskane niezgodnie z prawem lub są już bez znaczenia dla celów przetwarzania.
(c) Prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych.
(d) Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
(e) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
(f) Prawo do przeniesienia danych (w określonych okolicznościach)
(g) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom.
(h) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

8.2. Masz również prawo do niezależnego usuwania danych osobowych ze swojego konta oraz do wprowadzania zmian i poprawek, pod warunkiem, że takie zmiany i poprawki zawierają aktualne i prawdziwe informacje. Możesz również wyświetlić informacje, którymi dysponujemy na Twój temat.

8.3. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Działem pomocy na stronie support.my.com.games lub wysłać zapytanie na adres: 28 Октовриу, 365 Вашиотис Сифронт, biuro 402 Neapoli, 3107, Limassol, Cypr. Postaramy się udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni od wpłynięcia zapytania. Zanim będziemy mogli podać Ci jakiekolwiek dane osobowe, będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość.

9. Środki bezpieczeństwa

9.1. Podejmujemy środki techniczne, organizacyjne i prawne, w tym, w stosownych przypadkach, szyfrowanie, w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowe przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, usunięciem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem.

9.2. Dostęp do Usług jest autoryzowany za pomocą loginu (adres e-mail lub numer telefonu komórkowego) i hasła. Jesteś odpowiedzialny/a za zachowanie poufności tych informacji. Nie należy udostępniać danych uwierzytelniających osobom trzecim, dlatego zalecamy podjęcie działań w celu zapewnienia poufności tych informacji. 

9.3. Jeśli zapomnisz danych do logowania, możesz poprosić nas o wysłanie SMS-a lub e-maila, który będzie zawierał kod przywracania.

9.4. W celu ograniczenia prawdopodobieństwa uzyskania nieautoryzowanego dostępu przez osoby trzecie, w przypadku zalogowania się z nietypowego miejsca lub po kilku nieudanych próbach podania danych do logowania, możemy zablokować dostęp do konta. W takim przypadku należy skontaktować się z Działem pomocy i podać dodatkowe informacje w celu zweryfikowania danych uwierzytelniających oraz uzyskania dostępu do konta.

10. Zmiany niniejszej Polityki

10.1. Od czasu do czasu możemy zmieniać i/lub aktualizować niniejszą Politykę prywatności. W przypadku dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności jej zaktualizowaną wersję opublikujemy na tej stronie. Poprzednie wersje Polityki prywatności będą przechowywane w naszym archiwum dokumentów. Zalecamy regularne odwiedzanie tej strony w celu upewnienia się, czy jesteś na bieżąco z naszą polityką informacyjną oraz w celu zapoznawania się ze wszystkimi zmianami.

11. Kontakt z nami

11.1. Jeśli masz jakieś zapytania, prosimy o przesłanie ich do Działu pomocy lub na adres: 28 Октовриу, 365 Вашиотис Сифронт, biuro 402 Neapoli, 3107, Limassol, Cypr. Abyśmy mogli skutecznie zająć się Twoim zapytaniem, prosimy o zacytowanie niniejszej Polityki prywatności. Postaramy się udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni od wpłynięcia zapytania. 

11.2. Wszelka korespondencja otrzymywana przez nas od Ciebie (pisemne i elektroniczne zapytania) jest klasyfikowana jako informacja o ograniczonym dostępie i nie może być ujawniana bez Twojej pisemnej zgody. Dane osobowe i inne informacje o Tobie nie mogą być wykorzystywane bez Twojej zgody do celów innych niż odpowiedź na zapytanie, chyba że jest to wyraźnie przewidziane przez przepisy prawne.

11.3. Adres e-mail naszego inspektora ochrony danych to dpo@corp.my.com.

Jedynie angielska wersja niniejszego dokumentu ma skutek prawny. Wszelkie tłumaczenia niniejszego dokumentu na inne języki są wykonywane wyłącznie dla wygody użytkownika. 
Witamy na oficjalnej stronie bezpłatnej gry RPG online (gry online, mmorpg) «Legenda: Wojna Smoków». Przeglądarkowe gry RPG (rpg) nie wymagają wykupienia abonamentu ani instalacji specjalnych programów. Znajdujące się na tej stronie bezpłatne gry wykonane w technologii Flash (gry flash online) można swobodnie rozpowszechniać w celach niekomercyjnych.

© 2019 Mail.Ru LLC. Published by MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners
OWH | Ochrona danych | Serwis techniczny