Zurück  Regulamin gry 

Wersja 1.6 (11.12.2020)
 

Po pomyślnej rejestracji gracz kreuje swoją postać oraz otrzymuje pięć srebrnych monet. Za dalszy rozwój postaci odpowiedzialny jest wyłącznie gracz, który wykonuje misje (questy) oraz stacza z postaciami innych graczy lub też ze sterowanymi przez komputer bohaterami niezależnymi (NPC-ami) walki.
 
Po wygranej walce gracz otrzymuje premię w postaci punktów doświadczenia. Poza tym gracz otrzymuje wirtualne pieniądze, służące jako środek rozliczeniowy w grze. 
 
Wirtualne pieniądze i przedmioty gracz zdobywa ponadto, wykonując misje i pokonując potwory.
 
Wirtualne pieniądze potrzebne są graczowi przede wszystkim do nabywania dóbr konsumpcyjnych (np rozmaitych eliksirów) oraz na naprawę zbroi i broni. 
 
Gracze zawsze muszą przestrzegać następujących zasad:
 

§1. Power leveling i korzystanie z więcej niż jednej postaci

 1. Power leveling postaci
  Zabrania się wykorzystywania postaci, należących do jednego lub różnych graczy, w celu zwiększenia dobrobytu postaci.
 2. Rejestracja drugiej postaci gracza
  Zezwala się na posiadanie kilku postaci gracza po stronie ludzi i magmarów, przy czym postacie te nie mogą brać udziału w tej samej walce. Jeżeli gracz wykorzystuje postać jednej rasy wyłącznie po to, ażeby pushować innego gracza, na przykład poprzez aktywności, związane z nabywaniem wirtualnych pieniędzy i przedmiotów oraz późniejszym przekazywaniem ich pushowanej postaci, będzie to traktowane jako §1 a. Administracja gry zastrzega sobie w poszczególnych przypadkach prawo zażądania odszkodowania w formie brylantów.
 3. Korzystanie z innych postaci lub tworzenie nowych podczas blokady jednej z postaci gracza
  Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zostało zablokowane konto gracza lub zabroniono mu użytkowania serwisu "Legenda: Wojna Smoków", zabrania mu się korzystania z innych posiadanych postaci lub zakładania nowego konta.
 4. Wykorzystywanie kolejnej postaci gracza w celach obejścia ograniczeń gry Zabrania się wykorzystywania kolejnej postaci gracza w celu obejścia ograniczeń gry. Do takiego wykorzystywania należy używanie amuletów wskrzeszenia, wykorzystywanie kolejnej postaci gracza do przeglądu lokacji oraz rejestracji kolejnej postaci gracza w celu obejścia banów na forum lub czacie.
 5. Używanie postaci w grze wyłącznie do zakłócania rozgrywki innym graczom Tworzenie multikont wyłącznie w celu celowego grabienia innych graczy, bez zamiaru robienia postępów na danej postaci, awansu lub aktywnego grania na koncie, zostanie uznane za działanie destrukcyjne.

 

§2. Handel

 1. Handel w grze Legenda: Wojna Smoków jest wolny. Jedyne ograniczenia są zdefiniowane w następujących paragrafach: §1, §8, §9, §13, §14, §15.

 

§3. Obce oprogramowanie

Zabrania się korzystania z obcego oprogramowania w celu ulepszenia/automatyzacji możliwości gry (tzn. botów, cheatów). W szczególności nie jest dozwolone:

 1. Używanie zewnętrznych programów do transakcji handlowych i usług reklamowych
 2. Używanie zewnętrznych programów do podnoszenia poziomu postaci i innych charakterystyk
 3. Wykorzystywanie zewnętrznych programów, makr lub adresów URL do zbierania i przetwarzania zasobów.
 4. Wykorzystywanie zewnętrznych programów, makr lub adresów URL do inicjowania lub przyspieszania ataków na potwory.

 

§4. Porozumienia dotyczące walki i zamierzona manipulacja walki

 1. Zabrania się udziału w walkach, których wynik został uprzednio uzgodniony.
 2. Uzgadnianie przebiegu lub wyniku walk na polach bitew/instancjach (np. Krystaliczne Jaskinie, Arena, Świątynia, Sale Tallaar'a) jest zabronione. Obejmuje to umów dotyczących zwycięstw i porażek między przeciwnymi drużynami, ale nie uzgodnień taktycznych w obrębie jednej drużyny. Przebieg walk obejmuje wszystko, co ma wpływ na ich wynik. Szczególnie zabrania się porozumień z przeciwną drużyną, dotyczących:
  - Użycia pasów (slotów)
  - Użycia błogosławieństw i innych buffów
  - Użycia moroków i wierzchowców
  - Wykonania misji, wyczynów oraz zbierania surowców
 3. Zabrania się "walk nago" w eventach PvP, włącznie z eventami na Płaskowyżu Ciszy oraz Pradawnym Płaskowyżu.
 4. Gracze muszą być wyposażeni na polu bitwy w oręż, zgodnie z wymaganiami pól bitew.
 5. Zabrania się wchodzenia na pola bitew i nie brania czynnego udziału w ich przebiegu.
 6. Ataki poza polami bitew muszą być zgodne z zasadami ataku. Więcej szczegółów na temat zasad ataku można znaleźć TUTAJ.

 

§5. Niedopuszczalny nick  

 1. Zabrania się używania w nicku postaci gracza nieprzyzwoitych wyrażeń lub obelg oraz rejestracji nicków o wymowie politycznej, rasistowskiej lub wskazującej na obce strony internetowe. Aby uniknąć pomyłek, zabrania się również kopiowania lub modyfikowania w sposób prześmiewczy nicków administratorów, strażników, innych graczy oraz NPC. 
 2. Dozwolone są tylko litery łacińskie i cyfry arabskie. Cyfry nie mogą być umieszczane na początku nicku.

 

§6. Obrażanie administratorów i innych graczy

 1. Zabrania się obrażania administratorów gry, mentorów, strażników i wszystkich innych graczy oraz osób trzecich, także poza grą.
 2. Niedozwolone jest wysyłanie wiadomości (poczta, chat) oraz prezentów zawierających obelgi. Zakaz obejmuje również obraźliwego wypowiadania się o innym graczu w profilu postaci.

 

§7. Naruszanie regulaminu gry, czatu oraz forum

Zabrania się łamania regulaminu czatu i regulaminu forum oraz regularnego i celowego lekceważenia tych regulaminów. Obowiązkiem graczy jest sprawdzanie przynajmniej raz w tygodniu regulaminu czy nie nastąpiły zmiany w zasadach gry, czatu i forum.

 

§8.  Wykorzystywanie błędów oprogramowania i bugów

Zabrania się wykorzystywania błędów i bugów w grze oraz przekazywania tych informacji innym graczom. Należy je niezwłocznie zgłosić administracji gry.

 

§9. Naruszenie praw autorskich

Zabrania się całkowitego lub częściowego przesyłania, przekazywania lub innej formy rozpowszechniania otrzymanego razem z grą oprogramowania oraz innych materiałów, chronionych prawem autorskim lub innymi prawami, bez zgody właściciela lub prawowitego posiadacza.

 

§10. Rozpowszechnianie niestosownych treści

Zabrania się wszelkich form rozpowszechniania informacji, zawierających treści seksualne, które są niestosowne dla osób niepełnoletnich.

 

§11.  Wzywanie do nielegalnych czynów

Zabrania się czynów lub też podżegania do czynów, zabronionych przez obowiązujące prawo, m.in. wzywania do obalenia prawomocnie wybranej władzy państwowej; czynów, związanych z nielegalnym rozpowszechnianiem środków odurzających lub aktywnością terrorystyczną; czynów, związanych z pornografią lub seksizmem oraz jakąkolwiek dyskryminacją.

 

§12. Przekazywanie lub wykradanie danych dostępu, włamywanie się na cudze konta

 1. Dane dostępowe twojej postaci (login, hasło) nie mogą być przekazywane innym graczom, bez względu na to, czy jest to zrobione za darmo, otrzymujesz za to pieniądze, przedmioty z gry lub prawdziwe pieniądze.
 2. Nakłanianie graczy do ujawnienia swojego hasła, szpiegowanie w celu uzyskania danych dostępowych (hasło, adres e-mail, odpowiedź na tajne pytanie) jest niedozwolone.
 3. Przejęcie postaci w grze lub pomoc w jej przejęciu są niedozwolone.
 4. Zabrania się pozostawiania postaci innym osobom.

 

§13. Uzyskanie korzyści finansowych, nadużywanie usług

 1. Zabrania się wymiany przedmiotów lub usług z „Legendy: Wojny smoków” na prawdziwe przedmioty lub usługi. Obejmuje to takie usługi, jak zdobywanie pieniędzy z gry. Zabrania się również wymiany przedmiotów lub usług z „Legendy: Wojny smoków” na przedmioty lub usługi w grze, gdy dzieje się to za pośrednictwem prawdziwych usług (MMOpay.com i serwisu SMS), np. prośba o wpłatę Diamentów na postać w grze. Przedmioty lub usługi można wymienić tylko na przedmioty i usługi w grze.
 2. Zabrania się oferowania postaci lub zasobów gry za prawdziwe pieniądze.

 

§14. Oszustwo

Zabronione jest:

 1. Ogólnie:
  1. Oszukanie gracza w celu otrzymania lub sprzedaży przedmiotu.
  2. Oszukanie partnera handlowego co do właściwości przedmiotu.
  3. Oszukiwanie, zwodzenie lub ukrywanie informacji przed administracją lub strażnikami.
  4. Oszukiwanie i zwodzenie w imieniu administracji.
  5. Fałszowanie dowodów.
 2. Próba oszustwa może zostać ukarana zgodnie z §14-1.

 

§ 15. Niszczycielskie działania

Administracja może nałożyć dowolną karę za:

 1. Bezzasadna krytyka, zawierająca pogardę wobec twórców świata Feo lub naruszająca godność Administratorów, Mentorów, Zartownisiów, Heroldów, Moderatorów Forum czy Strażników.
 2. Publiczne oświadczenia o odejściu z gry.
 3. Obraźliwe wypowiedzi o twórcach świata Feo.
 4. Wszelkie inne działania, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój gry, takie jak rozpowszechnianie fałszywych informacji lub kłamstw na temat gry, administracji, struktury wolontariuszy lub graczy.
   
Jeśli jedna z postaci gracza jest już w więzieniu, wszystkie postacie należące do tego gracza również zostaną zbanowane na czas trwania kary.

Administracja zarządza grą i przebiegiem gry wyłącznie według swojego uznania. 
 
Gracz korzysta z usług związanych z grą, robi to na własną odpowiedzialność i według zasady „tel quel” („jakie jest”). Administracja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które wystąpią graczowi w związku z korzystaniem z gry lub niemożnością jej używania.

Zasady te mogą być zmienione przez administrację bez wcześniejszego uprzedzenia. Obowiązkiem gracza jest sprawdzanie regulaminu przynajmniej raz w tygodniu pod kątem zmian. Jeśli gracz nie zapozna się z regulaminem, lub po sprawdzeniu nowej wersji regulaminu nadal korzysta z gry, zakłada się, że zna i akceptuje nową wersję.

Aby uzyskać dalsze wyjaśnienia dotyczące naszych zasad gry, przeczytaj nasze forum „Zasady, kary i wyjaśnienia dotyczące grzywien”.

 


 

©  Mail.Ru LLC. Published by MY.COM B.V. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.
AGB | Datenschutzerklärung | Technischer Support