Легенда: Наследие Драконов – бесплатная ролевая онлайн игра

Bóg wszystkich martwych i przeklętych

O REPUTACJI


  Dostępna:
od 7. poziomu. Nie wolno jej łączyć z reputacją bogini Aladei.

Gott der Toten und Verdammten

Opis: Bóg martwych i przeklętych to pradawny bóg, któremu nie dano imienia. Pogardzany, napiętnowany i odtrącony przez wszystkich mieszkańców nieba od momentu swoich narodzin. Ciążą na nim grzechy przodków. Wychowany w złości i nienawiści, bóg martwych i przeklętych przepełniony jest żądzą zemsty, usiłuje zdobyć potęgę przez zniewolenie dusz śmiertelników. Dąży do pogrążenia świata w ciemnościach na pięć tysięcy lat, marzy o tym, żeby jego wrogowie drżeli ze strachu przed jego niezwykłą siłą.
Możesz poświęcić swoje życie bogowi martwych i przeklętych, składając mu ofiary na Ołtarzu Mroku, który znajduje się w  Grobowcach Wasali i w Porzuconych Mogiłach.

Altar der Finsternis

Każdego swojego zwolennika, który przynosi mu ofiary, bóg martwych i przeklętych otacza przez 2 godziny  swoją martwą łaską i czasami nawet swoją obecnością podczas walki oraz specjalnym boskimi efektami, które przynoszą szkodę twoim przeciwnikom.
 

Martwa ofiara

 

Reputacja

Ofiara

Efekt

brak

500

1000

2000

3000

Hochachtung

 
 

Dary, które bóg martwych i przeklętych przyjmuje na ołtarzu mroku, to różne surowce świata Feo oraz edal.

Surowce ofiarne

 


 
 

 
Im bardziej wartościowy twój dar, składany w ofierze bogowi, tym bardziej prawdopodobna jest jego przychylność i wzrost twojej reputacji. Należy pamiętać, że kiedy oddajemy mniejszy dar, jeśli Bóg odrzuci prezent, zasoby znikną i nie dadzą reputacji. Dlatego należy sie zastanowić, czy podjąć ryzyko, możliwa jest tylko jedna próba dziennie. Czas jaki musi upłynąć do kolejnej ofiary wyświetlany jest w zakładce misji powtarzalnych pod ikoną Misji po prawej stronie ekranu.
 
 
Wzrost reputacji jest również dostępny za pomocą przedmiotu Iskra Niebiańskiego Ognia. Oddać ją można postaci, która wydaje   reputację. 1 Iskra daje 150 punktów reputacji.
 
Uwaga! Obowiązują następujące ograniczenia na uzyskanie reputacji:
Brak reputacji bogini Aladei od 500 i wyżej
Brak efektu «Łaska Aladei» na postaci
 
 

Bóg martwych i przeklętych uwikłany jest w wieczną walkę z boginią Aladeą o władzę nad umysłami i sercami ludzi i magmarów. Jeśli złożysz ofiary na  Ołtarzu Mroku, pociągnie to za sobą redukcję reputacji, którą zdobyłeś na Ołtarzu Życia.
Im większa jest twoja reputacja u boga martwych i przeklętych, tych częściej bóg ten będzie cię odwiedzał podczas walk i tym silniejsze będą efekty, których użyje, żeby ci pomóc.


Stałe efekty boga martwych i przeklętych

 

Reputacja

Medal

Stały efekt

500

1000

2000

3000

MISJA

 
 


Interakcje z reputacją Bogini Aladei:

Moce Boga i Aladei wykluczają się wzajemnie, można rozwijać z dobrym skutkiem tylko jedną z nich: każda proba złożenia daru przeciwnemu bóstwu spowoduje obniżenie pierwszej reputacji o 50 pkt niezależnie od powodzenia ofiary. Mając Medal Kultu Boga Martwych można korzystać z jej pomocy dopóki nie zdobędzie się reputacji u Aladei.
Jeśli gracz uzyskał wcześniej medal Aladei, aby dostać się w jego łaski i móc oddawać dary na reputację, należy przebłagać Boga specjalnym darem:


Dar przebłagania

 

23 szt.   60 szt.   
634 szt. 1554 szt.

 
 

 

Misja na kult
Aby otrzymać medal kultu, należy pobrać misję przy Ołtarzu Mroku i jednorazowo przynieść Bogu w darze

Bieżący cel:

Przynieś 11665 szt., 4759 szt. i 450 szt.

  
Witamy na oficjalnej stronie bezpłatnej gry RPG online (gry online, mmorpg) «Legenda: Wojna Smoków». Przeglądarkowe gry RPG (rpg) nie wymagają wykupienia abonamentu ani instalacji specjalnych programów. Znajdujące się na tej stronie bezpłatne gry wykonane w technologii Flash (gry flash online) można swobodnie rozpowszechniać w celach niekomercyjnych.
© 2006-2018. Powered by My.Com B.V.
OWH | Ochrona danych