Легенда: Наследие Драконов – бесплатная ролевая онлайн игра

Pola Bitew Równych

Dzielni wojownicy Feo, którzy osiągnęli poziom 11 lub wyższy, mają okazję wziąć udział w walkach na Polach Bitew Równych. Są to unikalne Pola Bitew, gdzie gracze ze wszystkich trzech serwerów mogą wziąć udział w walkach między sobą!

Dla Pól Bitew Równych mamy dedykowany specjalny serwer, który nazwano Gladiator i przypisano mu nową unikalną formę:

1. Nie ma przedziałów poziomowych na Polach Bitew Równych: Wojownicy mogą wziąć udział w bitwach tylko z przeciwnikami na tym samym poziomie.

2. Uczestnicy są teleportowani do walki bez zbroi, efektów przejściowych, wierzchowców, pupili i artefaktów . Po walkach wojownicy mogą zabrać ze sobą z serwera Gladiator tylko nagrody: np. żetony do serii zwycięstw na Arenie.

3. Na Polach Bitew przed walkami wojownicy mogą zakupić zestaw zbroi wybranej szkoły magii, niezbędnych zwojów, eliksirów itp, aż po biżuterię Gnomów.


4. Każdy wojownik będzie miał minutę na zakup niezbędnej broni i ekwipunku. Ze sklepu zostanie bezpośrednio przeniesiony do jednego z pól bitew. Pozostałe zasady pól bitew są identyczne jak na dobrze nam znanych Krystalicznych Jaskiniach, Starej Świątyni Wybrańców oraz Arenie Podziemnych Rycerzy.

5. Czas na zadanie przeciwnikowi uderzenia wynosi 10 sekund.

6. Zwycięstwa na Polach Bitew Równych będą nagradzane zwiększoną ilością męstwa.

7. Na Polach Bitew Równych wszystkie zadania Zakonu Podziemnych Rycerzy będą dostępne, również te związane z Czynami Agudara i serią wygranych. Co więcej, zwycięstwa na serwerze Gladiator są wliczane do Osiągnięć za liczbę zwycięstw na Polach Bitew

  

Po powrocie z Pól Bitew Równych wszystkie zakupione przedmioty zostaną usunięte z plecaków wojowników.


 
Witamy na oficjalnej stronie bezpłatnej gry RPG online (gry online, mmorpg) «Legenda: Wojna Smoków». Przeglądarkowe gry RPG (rpg) nie wymagają wykupienia abonamentu ani instalacji specjalnych programów. Znajdujące się na tej stronie bezpłatne gry wykonane w technologii Flash (gry flash online) można swobodnie rozpowszechniać w celach niekomercyjnych.
© 2006-2018. Powered by My.Com B.V.
OWH | Ochrona danych