Regulamin i netykieta forum
 

Netykieta forum:
 
Każdy użytkownik forum  ma obowiązek przestrzegać netykiety, czyli zbioru zasad savoir-vivre, obowiązujących na forum "Legendy". Prosimy w związku z tym wszystkich o jej przeczytanie w celu uniknięcia ewentualnych naruszeń zasad dobrego wychowania. 
 
Uwaga ogólna:
 
Każdy użytkownik jest częścią społeczności. Ażeby społeczność ta nie utonęła w chaosie oraz w celu stworzenia przyjemnej atmosfery wzajemnej komunikacji oraz ażeby utrzymać dyskusję na stosownym poziomie, należy przestrzegać w forum zasad dobrego wychowania. Rzeczowa wymiana poglądów jest oczywiście mile widziana.
 
Najważniejszym przykazaniem jest szacunek dla innych. Wyśmiewanie się, szydzenie, obrażanie oraz oczernianie innych jest tematem tabu i w żadnym wypadku nie będzie tolerowane. Forum nie wymyślono po to, abyś odreagowywał swoje frustracje!
 
Słowne potyczki:
 
Szanuj prawo innych do posiadania i wyrażania własnych poglądów na dowolny temat. W przypadku konfrontacji z odmiennymi poglądami od twoich nie traktuj ich jako zamachu na własną osobę. Zachowaj zimną krew i kulturę osobistą. Unikaj wszelakich wulgaryzmów i obelg – w żadym wypadku nie będą one tutaj tolerowane. Nie zapominaj, że znajdujesz się na forum gry, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Rozgraniczaj fikcyjny świat gry od „reala”.
 
W przypadku łamania tych zasad użytkownikowi grożą w zależności od rodzaju przewinienia lżejsze lub poważniejsze konsekwencje. 
 
Dobre maniery:
 
Zamieszczając post na forum nigdy nie zapominaj, że nie będzie on czytany przez maszyny lub komputer, tylko przez ludzi takich jak ty. Licz się z ich uczuciami. 
 
Weź pod uwagę, że w przypadku chamskiego zachowania lub też niekonwencjonalnej pisowni spada gotowość innych do okazania ci pomocy.
 
Dwóch zasad musisz przestrzegać zawsze:
 
Nigdy nie zapominaj, że po drugiej stronie drutu siedzi też człowiek!
 
Zanim coś wyślesz, przemyśl to. Pamiętaj, tak cię widzą jak piszesz. Komunikuj na forum, aby zdobywać przyjaciół, nie wrogów. 
 
Groźby:
 
Nie tolerujemy żadnego rodzaju gróźb. Konsekwencją wszelakiego rodzaju gróźb jest co najmniej jedno oficjalne ostrzeżenie. Zastrzegamy sobie prawo do dalszych kroków.  
 
Nawoływanie do złego:
 
Kto publicznie nawołuje do czynów karalnych, musi się liczyć z prawnymi konsekwencjami. Linki do portali naruszających prawa człowieka lub pornograficznych będą usuwane łącznie z użytkownikiem, który je zamieścił. Niepożądane są również kopie pirackie. 
 
Wiek:
 
Wiek nigdy nie może być przedmiotem dyskusji. Zarówno czternastolatek jak i 33-letni użytkownik są w stanie zarówno zadawać rozsądne pytania jak i się wygłupiać. Wiek nie jest gwarancją przewagi, kto czuję się lepszy ze względu na wiek, demonstruje tylko arogancję. 
 
Ortografia:
 
Mało kto na forum jest nieomylnym w kwestiach ortografii nauczycielem języka polskiego. Mimo wszystko należy unikać błędów ortograficznych i gramatycznych. Przed przesłaniem postu najlepiej przeczytaj jeszcze raz wiadomość, pamiętając, że kumulacja błędów w pisowni może prowadzić do nieporozumień. Jeżeli ortografia stanowi twoją piętę achillesową, sięgaj do słownika lub pisz w podkreślającym błędy edytorze. 
 
Nie zapominaj o zasadach interpunkcji. Jeżeli ktoś pisze układając słowa jak domino tzn. nie stosując znaków przestankowych niesamowicie utrudnia życie tzn. czytanie i zrozumienie tekstu  innym użytkownikom którzy są wtedy zmuszeni czytać daną wiadomość kilkakrotnie aby pojąć jej sens i odpowiedzieć na przykład na jakieś niecierpiące zwłoki pytanie. Regulamin forum

Użytkownik forum zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz postanowień OWH i Regulaminu gry. Nieznajomość obowiązującego Regulaminu Forum nie zwalnia od odpowiedzialności w razie jego złamania.
Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie,o których będzie informować.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Treści na forum

   Na forum zabronione są treści: obraźliwe,wulgarne, pornograficzne, homofobiczne, polityczne, religijne, propagujące przemoc, krytykujące grę oraz jej autorów,  pracowników administracji oraz członków teamu.

Wypowiedzi zamieszczone na forum jedynie wyrażają opinię użytkownika, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.
Zabronione jest publikowanie treści, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, jej godność albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.

2. Kwestie nie objęte regulaminem

  Kwestie nie objęte Regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez Moderatorów forum, którzy zastrzegają sobie prawo do usuwania / zmiany treści postów zamieszczonych na forum,  przenoszenia i zamykania wątków oraz wszelkich innych czynności związanych z moderacją, a które uznają za konieczne.
Zabrania się używania koloru czerwonego i jego odcieni, zarezerwowany jest dla ekipy.

W poszczególnych działach ( kategoriach) moderatorzy mają prawo zamieścić osobne reguły dotyczące danego działu.

3. Odwołania

  Użytkownik forum może się odwołać od decyzji moderatora lub administratora. Miejscem do tego przeznaczonym jest wątek odwołań od decyzji moderatorów, prywatna wiadomość do moderatora lub Support


ZASADY

4. Nick, sygnatura, avatar

Nick, sygnatura, avatar nie mogą naruszać punktu 1. Regulaminu tzn. nie mogą zawierać słów w języku obcym, których brzmienie lub tłumaczenie na język polski kojarzone jest z wyrazami wulgarnymi lub uznanymi za obraźliwe.
Avatar - logo wyświetlane obok  nicku. Maksymalna wielkość obrazka to 80 na 80 pixeli Sygnatura - to tekst ( podpis), który jest widoczny pod Twoim postem. Powinien być również w języku polskim i nie przekraczać 2 linijek tekstu, do którego możliwe jest dołączenie emotikonów.
Avatary czy sygnatury ekipy maja prawo być większe.

5. Język forum

a) Na forum obowiązuje standardowy język polski. Wyjątek stanowią nicki  oraz terminologia ściśle związana z grą ( np. item, event, news, etc...).

b) Nawet podczas burzliwych dyskusji należy zachować uprzejmy ton wypowiedzi. Należy szanować innych forumowiczów i team gry. Brak kultury i słowne przepychanki będą karane zgodnie z regulaminem gry i forum.


c) Niedozwolone jest zaśmiecanie forum postami, które nic nie wnoszą do wątku oraz  wielokrotne powielanie tych samych treści w różnych wątkach ( Crosspost) a także:
flood - nieuzasadnione powtarzanie słowa, sformułowania, znaku, emotki
offtop- pisanie postów nie zwiazanych z tematem wątku
double posting - pisanie postu pod postem ( Moderatorzy maja prawo pisać post pod postem, użytkownik tylko za pozwoleniem moderatora )
Notoryczny spam, double posting, flooding skutkuje karami

d) Posty powinny być zrozumiale i czytelne. Niedozwolone jest również pisanie np DUŻYMI oraz naprzemiennie DUżYmI i mAłYmI literami, oraz nieuzasadnione używanie w wypowiedziach wielu kolorów, wielu emotek obok siebie czy znaków interpunkcyjnych zapełniających stronę wypowiedzi, poza nazwami własnymi zgodnymi z ortografią.

e) Trollowanie

  Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia, przedstawienia w negatywnym świetle lub wywołania, sprowokowania sporu. Każdy przejaw takiego zachowania będzie karany.

f) Reklamy, zdjęcia, obrazki i inne treści

   Wszelkie reklamy na forum są zabronione, np. reklamy innych gier, for czy linków zewnętrznych itp.
Zabronione jest również zakładanie tematów, które mają na celu czerpanie korzyści finansowych.
Niedozwolone jest umieszczanie zdjęć sprzecznych z punktem 1, nieautoryzowanych stron, które mają na celu publikację nieoficjalnych ogłoszeń.
Dozwolone jest podawanie linków do filmów, muzyki o ile nie naruszają 1 punktu w wątkach wskazanych do tego celu przez ekipę forum.

6. Tytułowanie watków

 Wątki należy tytułować tak, żeby przedstawiały istotę problemu / zagadnienia. Nagminne zakładanie wątków typu ‘’ help’’, ‘’ pomocy ‘’ itp. będzie karane.


7. Podważanie decyzji członków ekipy moderatorów i ewentualne skargi

  Ekipa dba o porządek na forum i należy stosować się do jej poleceń. Ignorowanie zaleceń może skutkować karą. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją członka ekipy to możesz o tym wspomnieć w odpowiednim wątku.
Zabronione jest omawianie decyzji ekipy w innych wątkach niż do tego przeznaczony oraz zabieranie głosu w sprawie przez osoby z nią bezpośrednio nie powiązane

 

 

8. Dane osobowe/ kontaktowe

Zakazane jest publikowanie jakichkolwiek danych osobowych osób trzecich. Do danych zaliczamy wszelkie dane kontaktowe ( numery lub loginy do komunikatorów, adresy e-mailowe) mogące ułatwić zidentyfikowanie takiej osoby

9. Podszywanie się pod członków ekipy lub wcielanie się w rolę moderatorów

  Bezwzględnie zabronione jest podszywanie się pod członków ekipy. Dotyczy to zarówno nicków, avatarów, sygnatur jak i wypowiedzi.
Zabronione jest komentowanie wypowiedzi innych użytkowników w sprawach dotyczących interpretacji regulaminów. Należy to wyłącznie do zadań administracji i straży.

10. Protesty, bojkoty, informowanie o zakończeniu gry

  Zabronione są wszelkie formy protestów, bojkotów oraz nakłanianie do nich. Konstruktywne pomysły dotyczące rozwoju gry czy zaistniałych zmian  należy umieszczać w odpowiednim przeznaczonym do tego celu wątku.
O zakończeniu gry, czy likwidacji konta należy informować bezpośrednio Support.
Zabronione jest umieszczanie na forum .

11. Korespondencja

  Zabronione jest publikowanie na forum treści prywatnej korespondencji zarówno pomiędzy graczami, jak i między graczami a Supportem, strażą czy mentorami oraz ich omawianie czy publiczne komentowanie


12. Zasady zakładania wątków i pisania postów

Przed założeniem wątku należy się upewnić czy podobny już  nie istnieje. Służy do tego opcja ‘’ Szukaj ‘’.

 

Wątki należy zakładać w odpowiednich dla nich działach (kategoriach)
Tytuł wątku powinien jasno określać czego dotyczy jego treść
Posty muszą być przejrzyste i napisane w taki sposób by nie utrudniać innym przeglądania forum.

13. Kary


 

Zółta kartka:

 

Za co dokładnie: Spam, flood, crosspost, zaczepki, prowokacje, reklama

 

Konsekwencje: gracz otrzymuje żółtą kartę, oznacza to 24 godzinną blokadę na forum. Posty będą edytowane, lub kasowane.

 

Dwie żółte kartki oznaczają jednocześnie czerwoną kartkę (tym samym 3 dni blokady na forum)

 

 

Czerwona kartka:

 

Za co dokładnie: przeklinanie, obelgi, negatywne wypowiedzi wobec administratora, strażnika, czy mentora.

 

Konsekwencje: Gracz otrzymuje czerwoną kartkę i 3- dniową blokadę na forum. Posty będą kasowane, lub edytowane.

 

Jeśli gracz otrzyma dużą liczbę czerwonych kart, możesz otrzymać dłuższą blokadę.

 

 

Karta dyscyplinarna:

 

Za co dokładnie: rasistowskie, polityczne wypowiedzi, czy inne przestępstwa.

 

Konsekwencje: Każdy przypadek będzie rozpatrywany oddzielnie. Możliwe są w takich wypadkach dłuższe kary. Posty będą usuwane, lub kasowane.

 

©  Mail.Ru LLC. Published by MY.COM B.V. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.
AGB | Datenschutzerklärung | Technischer Support