Легенда: Наследие Драконов – бесплатная ролевая онлайн играPolityka Prywatności  - 2019.12.01


Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 01 grudnia 2019 r.

1.    O FIRMIE

1.1.    Jesteśmy spółką My.com B.V., założoną i działającą zgodnie z prawem Niderlandów, z siedzibą pod adresem: Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, Niderlandy („MY.COM”). 

1.2.    Niniejsza Polityka prywatności jest uzupełniona i musi być uwzględniona razem z Umową użytkownika, dostępną pod linkiem https://documentation.my.games/terms/mygames_tou (“Warunki”), oraz Polityką dotycząca plików cookie, dostępną pod linkiem https://documentation.my.games/terms/mygames_cookies (“Polityka Cookie”).

1.3.    Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy (i) korzystasz z usług oferowanych przez MY.COM i jej spółki zależne, odwiedzając naszą stronę internetową i rejestrując twoje główne tak zwane „główne” konto, dostępne dla Ciebie po rejestracji na stronie https://my.games/, oferowanej przez MY.COM i jej spółki zależne; (ii) korzystać z Gier, Projektów MY.GAMES i Serwis internetowy zgodnie z Warunkami; oraz (iii) korzystać z produktów i usług mobilnych, online i do pobrania („Usługi”) oferowanych przez MY.COM i jej spółki zależne w Serwisie internetowym oraz opcji dostępnych w związku z korzystaniem z danych osobowych Użytkownika („Polityka prywatności”).

1.4.    W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszą Polityką prywatności a Warunkami, niniejsza Polityka prywatności będzie nadrzędna.

1.5.    Pamiętaj, że jeśli korzystasz z innych produktów i usług oferowanych przez MY.COM w Serwisie internetowym MY.COM i rejestrujesz „dodatkowe” konta, obowiązują dodatkowe Polityki prywatności, które musisz zaakceptować.

2.    O NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

2.1.    Świadcząc Usługi, my, działając rozsądnie i w dobrej wierze, uważamy, że:

(a)    masz wszystkie niezbędne prawa do rejestracji w Serwisie internetowym i korzystania z Usług;

(b)    podajesz prawdziwe informacje o sobie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług;

(c)    rozumiesz, że publikując swoje dane osobowe, jeśli takie możliwości techniczne są dostępne w Usługach i gdy są one dostępne dla innych Użytkowników Usług, wyraźnie podałeś te informacje do wiadomości publicznej, a informacje te mogą stać się dostępne dla innych Użytkowników Serwisu internetowego i użytkowników Internetu, zostać skopiowane i rozprzestrzeniane przez nich;

(d)    rozumiemy, że niektóre rodzaje informacji przekazywane przez Ciebie innym Użytkownikom Serwisu nie mogą zostać usunięte przez Ciebie ani przez nas;

(e)    znasz tę Politykę prywatności i akceptujesz tę Politykę prywatności.

2.2.    Nie weryfikujemy informacji o Użytkownikach otrzymanych od ciebie, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka weryfikacja jest konieczna, abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań wobec Ciebie.

3.    INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY O TOBIE

3.1.    Aby wdrożyć umowę między Tobą a nami i zapewnić Ci dostęp do korzystania z Usług, usprawnimy, opracujemy i wdrożymy nowe funkcje dla naszych Usług, a także rozszerzymy funkcjonalność dostępnych Usług. Aby osiągnąć te cele i zgodnie z obowiązującym prawem, będziemy gromadzić, przechowywać, agregować, usystematyzować, ekstrahować, porównywać, wykorzystywać i uzupełniać twoje dane (dalej - „przetwarzanie”). Będziemy również otrzymywać i przekazywać te dane oraz nasze automatycznie przetwarzane analizy tych danych naszym partnerom, jak wskazano w tabeli poniżej oraz w sekcji 4 niniejszej Polityki prywatności.

3.2.    Bardziej szczegółowo opiszemy informacje, które zbieramy podczas korzystania z naszych Usług, dlaczego je zbieramy i przetwarzamy, a także podstawy prawne dla tego poniżej.

3.3.    Ogólne postanowienia dotyczące korzystania z Serwisu internetowego i Usług związanych z produktami online i produktami MY.COM i jej podmiotów zależnych do pobrania:

 

Zbierane informacje

Cel

Podstawa prawna

1

Dane, które podajesz w celu rejestracji w Usługach, w tym adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego

Używamy tych informacji do monitorowania i administrowania świadczonych Tobie Usług.
Używamy tych danych, abyśmy mogli wypełniać nasze zobowiązania wobec Ciebie w ramach Usług (na przykład w przypadkach, gdy żądasz przywrócenia Konta użytkownika).
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz punkt 8.3 niniejszej Polityki prywatności.
Używamy również tych informacji, aby zapewnić Ci aktualizacje i informacje o naszych produktach i usługach oraz wybranych produktach i serwisach stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Prawnie uzasadniony interes

Realizacja naszej umowy z Tobą

2

W razie potrzeby kopia dokumentu tożsamości lub innego dokumentu zawierającego imię, nazwisko, zdjęcie, numer podstawowego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość lub tożsamość Twojego przedstawiciela, dane dotyczące płatności i inne dodatkowe dane, które możesz nam przekazać, w tym za pośrednictwem naszego serwisu wsparcia.
Możemy podjąć dodatkowe kroki weryfikacyjne, jeśli uznamy to za stosowne, aby zweryfikować twoje konto użytkownika.

Używamy tych danych w celu identyfikacji użytkownika, weryfikacji Konta użytkownika i zapobiegania nadużyciom i naruszeniom przysługującym Tobie praw lub innym osobom.
Na przykład wykorzystamy te informacje, aby zweryfikować twoją tożsamość, jeśli stracisz swoje dane uwierzytelniające i chcesz uzyskać dostęp do Konta użytkownika u nas.

Prawnie uzasadniony interes

3

Dodatkowe dane, które podajesz podczas edytowania strony swojego profilu na stronie  https://account.my.games/profile/userinfo lub na specjalnej stronie profilu Usług, w tym imię i nazwisko, pseudonim, płeć, data urodzenia, awatar i preferencje językowe.

Używamy tych informacji, aby udostępnić Ci nasze Usługi, zarządzać Usługami i administrować nimi oraz jako dodatkowe informacje w celu weryfikacji Twojego Konta użytkownika w celu zapobiegania nadużyciom i naruszeniom twoich praw lub praw innych osób.


Używamy również tych informacji, aby zapewnić Ci aktualizacje i informacje o naszych produktach i usługach oraz wybranych produktach i serwisach stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.


Używamy tych informacji w celu dostosowania i ulepszenia reklam, które mogą być prezentowane w Serwisie internetowym oraz w naszych innych produktach i usługach, z których zdecydujesz się skorzystać, a także w celu zmierzenia skuteczności tych reklam.

Prawnie uzasadniony interes

Realizacja naszej umowy z Tobą

4

Dodatkowe dane uzyskane podczas uzyskiwania dostępu do Usług, w tym informacje o urządzeniach technicznych, interakcja techniczna z Usługą, takie jak adres IP, czas rejestracji w Usłudze, identyfikatory urządzeń, ustawienia kraju i języka, używany model urządzenia i system operacyjny, informacje o systemie i dane dotyczące wykorzystania pamięci, zainstalowane aplikacje, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych i/lub operator sieci telefonicznej, typ sieci, rozdzielczość ekranu i rozmiar pamięci RAM.

Używamy twoich danych do przeglądania wewnętrznego, aby stale ulepszać zawartość naszych Usług i stron internetowych, optymalizować Twoją pracę z Użytkownikiem, rozumieć wszelkie błędy, które możesz napotkać podczas korzystania z Usług, powiadamiać Cię o zmianach w Usługach i personalizować korzystanie z naszych Usług.
Używamy tych informacji w celu dostosowania i ulepszenia reklam, które mogą być prezentowane w Serwisie internetowym oraz w naszych różnych innych produktach i usługach, z których możesz korzystać, a także w celu pomiaru skuteczności tych reklam.

Prawnie uzasadniony interes

5

Informacje, które wpływa automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do Usług za pomocą plików cookie.

Sprawdź naszą politykę plików cookie, która wskazuje rodzaje plików cookie, których używamy i do czego je wykorzystujemy. 
 

Używamy tych informacji w celu dostosowania i ulepszenia reklam, które mogą być prezentowane w Serwisie internetowym oraz w naszych innych produktach i usługach, z których zdecydujesz się skorzystać, a także w celu zmierzenia skuteczności tych reklam.

Zgoda

6

Informacje, które utworzyłeś podczas korzystania z Usług (jeśli Usługi mają taką techniczną możliwość), w tym informacje, które publikujesz na forach gier i/lub w czatach. W zależności od Usług i miejsca (czat lub forum) informacje te mogą być dostępne dla niektórych lub wszystkich innych Użytkowników naszych Usług.

Używamy tych informacji do monitorowania i administrowania Usług, w tym do zapewniania Ci naszych Usług.

Prawnie uzasadnione interesy, które w szczególności obejmują przetwarzanie danych, które zostały wyraźnie ujawnione, gdy są one dostępne dla innych Użytkowników Usług
 
Realizacja naszej umowy z Tobą

7

Informacje otrzymane przez „Główne” konto użytkownika od twoich z „dodatkowych” kont, takie jak Informacje uzyskane w wyniku Twoich działań behawioralnych podczas korzystania z Usług, uzyskane w wyniku korzystania z funkcji opłaty Usług (na przykład pierwsze i ostatnie cztery cyfry numeru Twojej karty bankowej wymagane do zestawienia tych danych z Twoim kontem użytkownika) itp.

Używamy tych informacji do monitorowania i administrowania Usług, w tym do zapewniania Ci naszych Usług.

Używamy tych informacji w celu dostosowania i ulepszenia reklam, które mogą być prezentowane w Serwisie internetowym oraz w naszych różnych innych produktach i usługach, z których możesz korzystać, a także w celu pomiaru skuteczności tych reklam.

Prawnie uzasadnione interesy, które w szczególności obejmują przetwarzanie danych, które zostały wyraźnie ujawnione, gdy są one dostępne dla innych Użytkowników Usług
 
Realizacja naszej umowy z Tobą

8

Informacje, które utworzyłeś podczas składania wniosków do naszej Służby wsparcia.

Używamy tych informacji, aby zweryfikować twoją tożsamość i realizować Twoje zapytanie do Służby wsparcia.
Możemy również wykorzystać te dane, aby zbadać wszelkie reklamacje w Twoim imieniu i poprawić wydajność Twojej usługi.

Prawnie uzasadniony interes

Realizacja naszej umowy z Tobą

9

Dane gromadzone przez osoby trzecie, w tym Twoje identyfikatory w sieciach społecznościowych, identyfikatory sklepów z aplikacjami, nicki, adresy e-mail i listę znajomych, gdy rejestrujesz się w naszych Serwisach za pośrednictwem swoich kont w sieciach społecznościowych lub sklepach z aplikacjami i/lub łączysz swoje konto społecznościowe do naszych Usług (np. Facebook, Twitter).

Używamy tych informacji do monitorowania i administrowania świadczonych Tobie Usług.
Używamy tych informacji do niektórych funkcji społecznościowych naszych Serwisów, na przykład, aby pokazać Ci, który z Twoich znajomych gra w tę samą grę.
Używamy również tych informacji, aby zapewnić Ci aktualizacje i informacje o naszych produktach i usługach oraz wybranych produktach i serwisach stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Prawnie uzasadniony interes

Realizacja naszej umowy z Tobą

10

Informacje uzyskane w wyniku Twoich działań behawioralnych podczas korzystania z Usług (w tym Twoich działań i osiągnięć w grze, odznak). Informacje te mogą być dostępne dla innych użytkowników naszych Usług (na przykład w tabelach liderów).

Używamy tych informacji do monitorowania i administrowania Usług, w tym do zapewniania Ci naszych Usług.
Możemy również wykorzystywać te dane do dostosowywania i ulepszania reklam, które są Ci oferowane, a także do mierzenia skuteczności tych reklam.

Prawnie uzasadniony interes

11

Informacje uzyskane o tobie w wyniku działań innych użytkowników w Usługach (w szczególności informacje zamieszczane na czatach i forach przez innych użytkowników).

Używamy tych informacji do monitorowania i administrowania Usług, w tym do zapewniania Ci naszych Usług.

Używamy tych informacji, aby zweryfikować twoją tożsamość, kontrolować i administrować Usługami, w tym świadczyć nasze Usługi w celu realizacji twojego zapytanie do Służby wsparcia.
Możemy również wykorzystać te dane, aby zbadać wszelkie reklamacje w Twoim imieniu i poprawić wydajność Twojej usługi.

Prawnie uzasadniony interes

 

Realizacja naszej umowy z Tobą

3.4.    W przypadku jeżeli korzystasz z Usług mobilnych MY.COM i jej spółek zależnych, oprócz powyższych punktów obowiązują następujące punkty:

 

Zbierane informacje

Cel

Podstawa prawna

12

Dane otrzymane od osób trzecich, w tym Twoje identyfikatory w sieciach społecznościowych, identyfikatory sklepów z aplikacjami, nicki, adresy e-mail i listę znajomych, gdy rejestrujesz się w naszych Serwisach za pośrednictwem swoich kont w sieciach społecznościowych lub sklepach z aplikacjami i/lub łączysz swoje konto społecznościowe do naszych Usług (np. Facebook, Google, VK lub Apple Game Center).

Importujemy te informacje do Twojego profilu. Używamy tych informacji do monitorowania i administrowania świadczonych Tobie Usług.
Używamy tych informacji do niektórych funkcji społecznościowych naszych Usług, na przykład, aby pokazać Ci, który z Twoich znajomych gra w tę samą grę, lub aby umożliwić Ci opublikowanie swoich osiągnięć na koncie sieci społecznościowej.
Używamy również tych informacji do przechowywania danych na temat korzystania z naszych Usług (takich jak postępy w grze i osiągnięcia) na różnych urządzeniach mobilnych podłączonych do tego samego konta społecznościowego.

Prawnie uzasadniony interes

Realizacja naszej umowy z Tobą 

13

Informacje otrzymane w wyniku korzystania z funkcji opłaty Usług (na przykład pierwsze i ostatnie cztery cyfry numeru Twojej karty bankowej wymagane do zestawienia tych danych z Twoim kontem użytkownika) itp.

Używamy tych informacji do monitorowania i administrowania Usług, w tym do zapewniania Ci naszych Usług.
Możemy również wykorzystać te dane, aby zbadać wszelkie reklamacje w Twoim imieniu i poprawić wydajność Twojej usługi.

Prawnie uzasadniony interes

Realizacja naszej umowy z Tobą

14

Dodatkowe dane uzyskane podczas uzyskiwania dostępu do Usług, w tym informacje o urządzeniach technicznych, interakcji technicznej z Usługą, takie jak adres IP, czas rejestracji w Usłudze, identyfikatory urządzeń, ustawienia kraju i języka, używany model urządzenia i system operacyjny, informacje o systemie i dane dotyczące wykorzystania pamięci, zainstalowane aplikacje, typ przeglądarki, Twój dostawca usług internetowych i/lub operator sieci telefonicznej, typ sieci, rozdzielczość ekranu i rozmiar pamięci RAM.

Używamy twoich danych do przeglądania wewnętrznego, aby stale ulepszać zawartość naszych Usług i stron internetowych, optymalizować Twoją pracę z Użytkownikiem, rozumieć wszelkie błędy, które możesz napotkać podczas korzystania z Usług, powiadamiać Cię o zmianach w Usługach i personalizować korzystanie z naszych Usług.

Możemy również wykorzystywać te dane do dostosowywania i ulepszania reklam, które są Ci oferowane, a także do mierzenia skuteczności tych reklam.

Prawnie uzasadniony interes

3.5.    Jeśli zdecydujesz się korzystać z gier, które są częścią naszych Usług do pobrania, w tym naszego systemu anty-cheat MRAC, możemy również automatycznie podjąć pewne działania, aby zapobiec nieuczciwym działaniom w naszych Usługach, ulepszyć nasze Usługi i zapewnić lepszą obsługę, na przykład automatyczne zbieranie oraz przetwarzanie zrzutów ekranu z procesu gry w czasie, gdy ekran takiej gry jest aktywny, w celu potwierdzenia, że użytkownicy przestrzegają warunków użytkowania odpowiedniej Usługi. Należy pamiętać, że takie zbieranie i przetwarzanie zrzutów ekranu w dowolnym momencie jest zgodne z niniejszą Polityką prywatności i żadne decyzje nie są podejmowane wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania danych.

3.6.    Nasze prawnie uzasadnione interesy obejmują (1) utrzymanie i zarządzanie Usługami; (2) świadczenie Usług na rzecz użytkownika; (3) poprawa zawartości Usług i stron internetowych; (4) przetwarzanie danych, które zostały jawnie opublikowane przez Ciebie w tych przypadkach, gdy są one dostępne dla innych użytkowników Usług; (5) zapewnienie, że twoje konto użytkownika jest odpowiednio chronione; oraz (6) zgodność z wszelkimi zobowiązaniami umownymi, prawnymi lub regulacyjnymi zgodnie z obowiązującym prawem. 

3.7.    W ramach obsługi i administrowania Usług wykorzystujemy te informacje do analizy aktywności użytkowników i zapewnienia, że zasady i warunki korzystania z Usług nie zostaną naruszone.

3.8.    Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeśli jest to wymagane przez organ ścigania lub organ regulacyjny lub instytucję, lub w celu ochrony przed procesami sądowymi. Nie usuwamy danych osobowych, jeśli dotyczą one dochodzenia lub sporu. Będą one przechowywane do czasu całkowitego rozwiązania tych problemów i/lub przez okres, który jest wymagany i/lub dopuszczalny zgodnie z obowiązującymi/odpowiednimi przepisami.

3.9.    Możesz wycofać swoją zgodę na przesyłanie Tobie informacji marketingowych, zmieniając ustawienia prywatności swojego konta użytkownika. Opcja rezygnacji z subskrypcji będzie również zawarta w każdym SMS-ie lub e-mailu wysyłanym do Ciebie przez nas lub naszych wybranych partnerów zewnętrznych.

3.10.    Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali poufne i specjalne kategorie danych o Tobie (w tym dane dotyczące Twojego zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, seksualności i/lub Twojej orientacji seksualnej), nie należy publikować tych informacji ani przekazywać tych danych w Serwisie internetowym i/lub w Usługach. Po podaniu tych danych będą one dostępne dla innych użytkowników Serwisu internetowego i usunięcie tych danych będzie dla nas trudne.

3.11.    Należy pamiętać, że jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub nie dostarczysz danych, których potrzebujemy do utrzymania i administrowania Usługami, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do Usług ani zarejestrować się na stronach Serwisu internetowego.

3.12.    Jeśli zamierzamy przetwarzać Twoje dane w celach innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności, dostarczymy Ci informacje o takich dodatkowych celach, zanim zaczniemy przetwarzać dane.

4.    WYMIANA DANYCH

4.1.    Dane powszechnie dostępne Twoja nazwa użytkownika i inne informacje, które podajesz lub publikujesz podczas korzystania z Usług, mogą być dostępne dla wszystkich użytkowników Usług. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych. Należy pamiętać, że umieszczając dane osobowe w strefach publicznych (zasoby dostępne dla innych użytkowników Usług), jawnie podajesz takie informacje do wiadomości publicznej i mogą one zostać udostępnione innym użytkownikom Usług i użytkownikom Internetu i mogą być kopiowane lub rozpowszechniane przez takich użytkowników. Należy pamiętać, że od momentu, gdy inni użytkownicy uzyskali dostęp do twoich danych lub skopiowali je, ani Ty, ani my nie możemy usunąć ani wycofać takich danych z własności tych innych użytkowników.

4.2.    Wymiana ze stronami trzecimi. Możemy wymieniać Twoje dane osobowe ze stronami trzecimi tylko w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. Możliwe, że od czasu do czasu będziemy musieli przekazać Twoje dane stronę trzeciej w celu świadczenia Ci naszych Usług, zarządzania Usługami, na przykład, jeśli chcesz wymieniać dane za pomocą innych platform mediów społecznościowych, zarządzać usługami rozliczeniowymi lub personalizować, dostosowywać i ulepszać nasze Usługi lub w innych przypadkach opisanych w niniejszej Polityce prywatności i tylko zgodnie z celami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

4.3.    Zobowiązania do zachowania poufności. W przypadku, gdy przekazujemy Twoje dane niektórym stronom trzecim, w tym zewnętrznym wykonawcom i twórcom aplikacji, zawsze gwarantujemy, że takie osoby trzecie podejmą zobowiązania do zachowania poufności w odniesieniu do Twoich danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z oferowanych usług lub aplikacji przez nich. Programiści wykorzystują podane informacje, aby zapewnić Ci dodatkowe usługi, w tym w razie potrzeby wsparcie techniczne. Nie przekażemy twoich danych osobowych w innych celach niż określone w niniejszej Polityce prywatności bez Twojej uprzedniej zgody.

4.4.    Powiadomienie reklamowe. Nasz system zarządzania reklamami i rekomendacjami został zaprojektowany w taki sposób, aby Twoje informacje nie były przekazywane bezpośrednio naszym reklamodawcom zewnętrznym. Reklamodawca lub twórca rekomendacji może tylko wybrać targetowanie reklamy do grupy użytkowników spełniających kryteria, takie jak wiek, płeć, lokalizacja (kraj, miasto) lub inne, lub kierować reklamy na społeczności według ich typów. Jeśli należysz do jednej z grup docelowych, otrzymasz reklamę lub rekomendację od takich partnerów zewnętrznych lub naszych podmiotów stowarzyszonych. Jednak tacy zewnętrzni reklamodawcy lub nasi partnerzy mogą gromadzić pewne informacje o Tobie, jeśli w jakikolwiek sposób wchodzisz w interakcje z reklamami dostarczanymi przez takich reklamodawców.

4.5.    Powiadomienie o retargetowaniu. Reklamodawca lub twórca rekomendacji może również wgrać listę identyfikatorów (np. adresy e-mail, numery telefonów) i dane identyfikacyjne do naszych systemów, abyśmy (ale nie konsultant lub twórca rekomendacji) mogli zweryfikować zgodność użytkowników. Zobaczą ilość zbieżności, ale nie same zbieżności.

4.6.    Ujawnianie informacji w toku zwykłej działalności gospodarczej. Możemy również przekazywać Twoje dane MGL My.com (Cyprus) Limited, OOO „Mail.Ru” i naszym innym podmiotom stowarzyszonym, a także niektóre dane osobowe w naszej dokumentacji biznesowej do celów księgowych i zgodności z wymogami prawnymi. W związku z tym możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronie trzeciej, jeśli zdecydujemy się przekazać biznes tej stronie trzeciej, abyś mógł nadal otrzymywać usługi i informacje związane z tym biznesem przy możliwie najmniejszych przeszkodach. Podobnie w przypadku fuzji, przejęcia, reorganizacji, bankructwa lub innego podobnego zdarzenia dane osobowe mogą zostać przekazane naszemu spadkobiercy prawnemu lub cesjonariuszowi.

4.7.    Ujawnianie danych organom podatkowym. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych organom podatkowym, jeśli jest to konieczne w związku z Twoim udziałem w turniejach publicznych. Możemy również publikować twoje dane w ramach listy wyników turniejów w naszym Serwisie internetowym i stronach internetowych osób trzecich.

4.8.    Ujawnienie danych zgodne z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami prawa, na mocy orzeczenia sądowego lub w szczególnych przypadkach, gdy mamy powód, by sądzić, że ujawnienie takich informacji jest konieczne do zidentyfikowania, nawiązania kontaktu lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko tobie lub stronom trzecim jeśli użytkownik lub takie osoby trzecie naruszą warunki, wszelkie inne warunki świadczenia usług przez nas lub naszych podmiotów stowarzyszonych lub jakiekolwiek obowiązujące prawo w celu ochrony naszych praw i interesów. Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli uważamy, że jest to konieczne, aby zapobiec oszustwom lub innym nielegalnym działaniom.

5.    USTAWIENIA PRYWATNOŚCI

5.1.    Usługi mogą zawierać linki do Serwisów internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za poufność Twoich danych, kiedy uzyskujesz dostęp do tych linków lub wchodzisz w interakcje z usługami stron trzecich, musisz upewnić się, że przeczytałeś odpowiednie oświadczenie o ochronie prywatności strony trzeciej, które będzie regulowało Twoje prawa do prywatności danych.

5.2.    Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich, które w wyniku korzystania z Internetu lub Usług uzyskują dostęp do Twoich informacji zgodnie z wybranym przez Ciebie poziomem poufności.

5.3.    Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z informacji, które z uwagi na charakter Usług są dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Prosimy o odpowiedzialne podejście do wyboru informacji umieszczonych w Serwisie internetowym.

6.    TRANSFER INFORMACJI MIĘDZY KRAJAMI

6.1.    Możemy przesyłać i przechowywać niektóre dane osobowe na naszych serwerach lub w bazach danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym w Rosji.

6.2.    W krajach, do których przesyłamy Twoje dane, mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych jak w Twojej jurysdykcji. Podejmujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa cybernetycznego i/lub stosujemy Standardowe warunki umowne (np. Standardowe postanowienia, Umowa/Suplement o przetwarzaniu danych), aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych.

7.    OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

7.1.    Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez cały czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których te dane zostały zgromadzone, w zależności od podstawy prawnej, na której te dane zostały uzyskane, i/lub czy dodatkowe zobowiązania prawne/regulacyjne wymagają przechowywania Twoich danych osobowych przez okres, który jest obowiązkowy i/lub dopuszczalny zgodnie z obowiązującym/właściwym prawem.

7.2.    Możesz usunąć swoje dane osobowe, usuwając Swoje dane z konta użytkownika; ponadto możesz usunąć swoje konta użytkownika.

7.3.    Możesz poprosić o usunięcie konta użytkownika i danych w naszych Usługach, kontaktując się ze Służbą wsparcia Usług (szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 11).

7.4.    Możemy usunąć twoje konto użytkownika lub informacje, które opublikujesz zgodnie z Warunkami.

8.    TWOJE PRAWA

8.1.    W pewnych okolicznościach masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
(a)    Prawo dostępu do twoich danych osobowych.

(b)    Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych: możesz zażądać, abyśmy zaktualizowali, zablokowali lub usunęli Twoje dane osobowe, jeśli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawidłowe, uzyskane nielegalnie lub nie mają już związku z celem przetwarzania.

(c)    Prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych.

(d)    Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych.

(e)    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

(f)    Prawo do przenoszenia danych (w niektórych okolicznościach).

(g)    Prawo do niepodlegania automatycznej decyzji.

(h)    Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

8.2.    Masz również prawo do niezależnego usuwania danych osobowych ze swojego konta użytkownika oraz dokonywania zmian i poprawek do swoich danych, pod warunkiem, że takie zmiany i poprawki zawierają odpowiednie i wiarygodne informacje. Możesz także wyświetlić przegląd informacji o Tobie, które przechowujemy.

8.3.     Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się ze Służba wsparcia pod adresem  https://support.my.games/store lub prześlij nam swoje zapytanie na piśmie pod adresem:  Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, Niderlandy.  Postaramy się odpowiedzieć Tobie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prośby. Będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, zanim będziemy mogli ujawnić Ci jakiekolwiek dane osobowe. 

9.    ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

9.1.    Podejmujemy środki techniczne, organizacyjne i prawne, w tym, w miarę możliwości, szyfrowanie, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, usunięciem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem i dystrybucją.

9.2.    Dostęp do Usług jest autoryzowany przy użyciu Twojego loginu (adres e-mail lub numer telefonu komórkowego) i hasła. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności tych informacji. Nie należy udostępniać swoich danych uwierzytelniających stronom trzecim, zalecamy podjęcie kroków w celu zapewnienia poufności tych informacji. 

9.3.    Jeśli nie pamiętasz danych logowania, możesz poprosić nas o wysłanie SMS-a lub e-maila z kodem odzyskiwania.

9.4.    Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo nieautoryzowanego dostępu przez osoby trzecie, jeśli zalogujesz się na swoje konta użytkownika z nietypowego miejsca lub po kilku nieudanych próbach podania prawidłowych informacji logowania, możemy zablokować dostęp do twojego konta użytkownika. Następnie musisz skontaktować się ze Służbą wsparcia i podać określone informacje dodatkowe w celu potwierdzenia swoich danych ewidencyjnych i uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika. 

10.    ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

10.1.    W dowolnym momencie możemy zmienić i/lub zaktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeśli niniejsza Polityka prywatności ulegnie zmianie, opublikujemy zaktualizowaną wersję na tej stronie. Poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności zachowamy w naszym archiwum dokumentacji. Zalecamy regularne przeglądanie tej strony, aby zawsze mieć świadomość naszej praktyki postępowania z informacjami i wszelkich zmian w nich.

11.    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

11.1.    Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się ze Służba wsparcia pod adresem  https://support.my.games/store lub prześlij nam swoje zapytanie na piśmie pod adresem:  Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, Niderlandy.  Prosimy powołać się na niniejszą Politykę prywatności, abyśmy mogli skutecznie przetworzyć Twoje zapytanie. Postaramy się odpowiedzieć Tobie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zapytania. 

11.2.    Wszelka korespondencja, którą otrzymujemy od Ciebie (zapytania pisemne lub elektroniczne) jest klasyfikowana jako informacja o ograniczonym dostępie i nie może być ujawniona bez Twojej pisemnej zgody. Dane osobowe i inne informacje o Tobie nie mogą być wykorzystywane bez Twojej zgody w innym celu niż odpowiedź na zapytanie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez prawo.

11.3.    Adres e-mail naszego Inspektora ochrony danych to dpo@corp.my.com.
  
Witamy na oficjalnej stronie bezpłatnej gry RPG online (gry online, mmorpg) «Legenda: Wojna Smoków». Przeglądarkowe gry RPG (rpg) nie wymagają wykupienia abonamentu ani instalacji specjalnych programów. Znajdujące się na tej stronie bezpłatne gry wykonane w technologii Flash (gry flash online) można swobodnie rozpowszechniać w celach niekomercyjnych.

©  Mail.Ru LLC. Published by MY.COM B.V. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.
OWH | Ochrona danych | Serwis techniczny